Aplikacja pracuje tylko w układzie poziomym.
Obróć ekran.